Het beste aanbod, online en off-market.
Neem nu contact op +33770186203 (ook WhatsApp ) of gebruik ons persoonlijke zoekformulier

De Gouden Klomp zoekt parttime leerkracht en/of onderwijsassistent.

Door in Blog met 0 Comments

De Gouden Klomp is op zoek naar een parttime leerkracht en/of onderwijsassistent per ingang van 1 september 2015.
Heb je zin om deel uit te maken van een enthousiast team van vrijwilligers? Een leerkracht met volledige bevoegdheid geniet de voorkeur. Er bestaat de mogelijkheid om de DigiPabo te volgen.

Duur: minimaal 1 jaar met mogelijkheid tot verlenging
Tijdsbesteding: circa 10 uur per week

Aanbod:

De Gouden Klomp biedt de mogelijkheid om een opleiding te volgen en een onderwijsbevoegdheid te behalen via de DigiPabo.
Vergoeding: onkostenvergoeding op basis van een vrijwilligerscontract.

Vergoeding voor deelname aan de jaarlijkse NOB bijscholingscursus in Veldhoven.

Sollicitatieprocedure
Stuur je sollicitatiebrief en CV naar info@degoudenklomp.fr of kijk op onze website voor meer informatie.

 

De Gouden Klomp is aangesloten bij de Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland (NOB) en is erkend als een NTC-school (Nederlandse Taal en Cultuur).

Aan de hand van de schoolgids en het schoolplan leggen we verantwoording af over het gevoerde onderwijsbeleid en middels schoolbezoeken beoordeelt de inspecteur de school ter plaatse.

De belangrijkste taak van de NTC-school De Gouden Klomp is het geven van kwalitatief goed onderwijs. De primaire doelstelling is om de leerlingen aansluiting te laten houden bij het onderwijs in Nederland zodat ze, indien nodig, op enig moment daarin zouden kunnen instromen.

Wij richten ons daarom op het toewerken naar de kerndoelen zoals die zijn geformuleerd voor de deelvaardigheden van de Nederlandse taal. Voor de kinderen die het Nederlands minder goed beheersen richten we ons op het verbeteren van de mondelinge taalvaardigheid.

A
PLEK BINNEN DE OPVOEDING
De Gouden Klomp heeft als taak om in samenwerking met de ouders de Nederlandse taal
en cultuur een plaats te geven binnen de totale opvoeding van het kind.

C
AANSLUITING NEDERLANDS ONDERWIJS
De Gouden Klomp stelt zich als doel om de aansluiting met het Nederlandse onderwijs zo
goed mogelijk te laten verlopen en werkt daarom met drie NTC-richtingen die elk hun eigen doel hebben ten aanzien van het niveau van leerlingen.

B
3 UUR LES PER WEEK
Om het NTC-onderwijs succesvol te kunnen laten verlopen, hebben wij als richtlijn een
minimum aantal gewenste onderwijsuren van 120 uren per jaar, c.q. drie uur per week.

D
OVERGANG NAAR EEN ANDERE SCHOOL
De Gouden Klomp streeft naar een goede opvang en overdracht van leerlingen bij de
overgang van of naar een andere (internationale) school.

Share This