Bepaal zelf hoe je leeft; onder de zon of in de mist.Life is not only short, it is also what you make of it.Carpe Diem sur la Côte d'Azur - Wonen aan de Côte Azur
Het beste aanbod, online en off-market.
Neem nu contact op +33770186203 (ook WhatsApp ) of gebruik ons persoonlijke zoekformulier

Bepaal zelf hoe je leeft; onder de zon of in de mist.Life is not only short, it is also what you make of it.Carpe Diem sur la Côte d’Azur

Door in Blog met 0 Comments

Als je onder een grijze hemel leeft waar elke dag zon voelt als een opluchting, dan zou je eigenlijk moeten denken aan verhuizen naar het zuiden van Frankrijk. Zeker, de Franse Rivièra is niet goedkoop, en ja, de lokale belastingen voor de tweede huiseigenaren gaan toenemen in 2013, maar ja, je moet creatief zijn om een leven dat het waard is om te leven te creëren. En denk niet na over tweede huis, maar maak het je eerste huis! Geloof ons, leven aan de Côte d’Azur geeft je elke dag een hoop energie. Niet vanwege de zon en de gezonde groenten en fruit, maar ook het feit en de positieve mind-set voor jezelf dat je het hebt gedaan! Je creëerde een leven onder de zon 😉 De meerderheid van de wereld is te bang om grote veranderingen in hun leven te maken, maar je bent niet de meerderheid, toch? Je kunt je leven en het leven van je kinderen gezonder, natuurlijker, sportiever en veiliger te maken. Lees dit artikel over waarom Frankrijk is beter voor je kinderen. Natuurlijk is het vinden van werk niet gemakkelijk, maar wat is nieuw? Blijf je hangen in dat oude kantoor of bent je bereid om te werken vanuit huis, on-line of op regelmatige basis naar Amsterdam, Rotterdam of Eindhoven terug te vliegen?? Er zijn een paar vluchten per dag de luchthaven van Nice met zeer redelijke prijzen. Als je graag iets waardevols en onvergetelijke doen met je leven, kom op dan en we zullen je een aantal leuke huizen zien die te koop zijn. De prijzen op de Côte d’Azur gaan nooit echt heel ver naar beneden, dus als je koopt in 2013, kunnen de prijzen alleen maar omhoog gaan.

Misschien wilt je je  kinderen naar de Mougins International School. Mougins is een stijlvolle stad met veel Engels mensen, restaurants en bars. De International School is een echte aanrader en hoe dichter de villa’s zijn, hoe hoger de prijs is. In feite kun je geen villa met zwembad vinden voor minder dan een miljoen euro. Nou, het zou kunnen, maar dan zul je heel dicht bij de snelweg A8 wonen en dat betekent dat veel lawaai en vervuiling. Nu denken we graag buiten de gebaande paden en vonden zo deze grote (echt groot) en stijlvolle villa voor je op 10 minuten van Mougins. Gelegen in Pegomas, op de top van een heuvel, heb je een prachtig vrij uitzicht op de Tanneron, beroemd om zijn Mimosa. En met de auto bent je aan de voorkant van de Mougins school binnen 10 minuten! Het huis is ontworpen voor een grote familie met maximaal 8 bedden.

Kenmerken: 5 slaapkamers, 3 met een tweepersoonsbed en 2 kamers met twee eenpersoonsbedden (logeerkamer in de kelder). De vrijstaande villa ligt aan het einde van een doodlopende straat en heeft een enorme panoramisch uitzicht over de heuvels van de Tanneron. Het dorp is nog slechts een mijl afstand. Er is een mooi terras met een zwembad naast het veiligheidshek. Villa Beschrijving: Een prachtig, zeer ruim (250 m2) neo-Provençaalse villa met spectaculair uitzicht over de heuvels van de Tanneron met zijn Mimosa en eucalyptusbomen. De villa werd volledig gerenoveerd in 2005. Een ruime woonkamer met open haard. De ruime keuken heeft twee kanten met grote ramen naar het terras te bereiken. Een (oudere) met een aansluitende slaapkamer stijlvolle badkamer. Een extra slaapkamer met 2-persoonsbed, badkamer en extra (slaap) kamer. Op de verdieping zijn twee 2-persoons (kinder) slaapkamers, fris ingericht elke kamer heeft een terras en airconditioning. Ook een ruime badkamer. Prachtig rustige tuin van 2100 m2 met verschillende niveaus (beplant met fruit-en olijfbomen), een royale prive zwembad met ligbedden. In de tuin en de terrassen vol met activiteiten voor kinderen (speelgoed houten hutten enz.) Zon en schaduwrijk terras met barbecue. Het zwembad, voorzien van zout electrolysefilter is beveiligd met een veiligheidshek. Het strand van La Bocca Cannes of Theoule sur Mer liggen op 10 minuten met de auto, Grasse (de parfum-industrie) en de Mougins School op 10 minuten. Met behulp van de snelweg A8 u ongeveer 30 minuten van het vliegveld van Nice en weg heb je ook een gemakkelijke verbinding naar alle interessante plaatsen in de omgeving (St. Tropez, Frejus, Antibes, Nice, Monaco etc.) In de tuin en op het terras naast het huis kunt u genieten van rust en stilte en je vaak hoort alleen de krekels! Er zijn verschillende mooie golfbanen en maneges in de directe omgeving. Voor galeries, kunnen kunst en antiek in de buurt van Mougins, Valbonne, Cannes en St Paul de Vence bezoeken. Marineland (waterpark) en het kasteel van Haut de Cagnes zijn ook binnen een half uur rijden. Voor de liefhebbers van winkelen: te kust en verscheidenheid, van kleine (interieur) tot haute couture boetieks op de Croisette in Cannes! Culinair en wijn Veel restaurants in de omgeving. Van boven (diverse een-en twee-sterren restaurants in de buurt) om aangenaam gemakkelijk voor het hele gezin, mogelijkheden in overvloed. Natuurlijk met de bekende Provençaalse specialiteiten op het menu. Bel JoJo bij Marinus Concierge om deze villa te bezoeken voordat iemand anders het wel! +33 6 59 91 04 25 of Ab Kuijer op +31 6 3435 4895.

If you are living under a grey sky where every day of sun feels like a relief, than you really should be thinking about moving to the South of France. Sure, the French Riviera is not cheap and yes, local taxes for second home owners will increase in 2013, but hey, you have to be creative to create a life that is worth living for. And don’t think about  second home, but make it your first home! Believe us, living on the Côte d’Azur will give you every day a lot of energy. Not because of the sun and the healthy fruit and vegetables, but also the fact and the positive mind-set that you did it! You actually created a life under the sun;-) The majority of the world is too afraid to make big chances in their life, but you are not the majority, right? You can actually chance your life and the lives of your children into more healthy, natural, sportive and safer. Read this article about why France is better for your children. Of course finding work is not easy, but what’s new these days? Will you stick in that old office or are you prepared to work from home, on-line or to fly on a regular base back to London or Manchester? There are a few flights per day from Nice Airport with very reasonable prices. If you like to do something valuable and unforgettable with your life, come on over and we will show you some nice properties that are for sale. Prices on the Riviera will never go down, so when you buy in 2013, the prices can only go up.

Maybe you want your children to go to the Mougins International School. Mougins is a classy town with lots of English people, restaurants and bars. The International School is highly recommended and the closer the villa’s are, the higher the price is. In fact, you can not find a villa with swimmingpool for less than a million euro. Well, you might, but than you will be very close to the A8 highway and that means lots of noise and pollution. Now we have been thinking outside the box and the perimeters and found this spacey and stylish villa for you on 10 minutes from Mougins. Located in Pegomas, on top of a hill, you have a wonderful free view on the Tanneron, famous for its Mimosa. And by car you are in front of the Mougins school within 10 minutes! The house is designed for a large family with up to 8 beds.

Features: 5 bedrooms, 3 with a double and 2 rooms with two single beds (spare bedroom in the basement). The detached villa is near the end of a cul de sac and has a huge panoramic view over the hills of the Tanneron. The village is yet only a mile away. There is a lovely terrace with a pool next to the security fence. Villa Description: A beautiful, very spacious (250 m2) neo-Provençal villa with spectacular views over the hills of the Tanneron with its Mimosa and Eucalyptus Trees. The villa was completely refurbished in 2005. A spacious living room with fireplace. The spacious kitchen has two sides with large windows to the terrace to reach. One (older) with a connecting bedroom stylish bathroom. An additional bedroom with 2-bed, bathroom and extra (bed) room. On the floor two 2-person (children’s) bedrooms, freshly decorated each room with a terrace and air conditioning. Also a spacious bathroom. Beautifully quiet garden of 2100 m2 with different levels (planted with fruit and olive trees), a generous private pool with sunbeds. In the garden and terraces full of activities for children (toy wooden huts etc.) Sun and shaded terrace with barbecue. The pool, equipped with salt electrolysefilter is protected with a security fence. The beach of La Bocca Cannes or Théoule sur Mer are 10 minutes by car, Grasse (the perfume industry) and the Mougins School on 10 minutes. Using the A8 motorway you about 30 minutes from Nice airport and away you also have an easy connection to all interesting places in the area (St. Tropez, Frejus, Antibes, Nice, Monaco etc.) In the garden and on the terrace beside the house you can enjoy peace and quiet and you often only hear the crickets! There are several beautiful golf courses and equestrian centers in the immediate vicinity. For galleries, art and antiques can be near Mougins, Valbonne, Cannes and St Paul de Vence visits. Marineland (water park) and the castle of Haut de Cagnes are also within half an hour away. For those who love to shop: to coast and variety, from small (interior) to haute couture boutiques on the Croisette in Cannes! Culinary and wine Many restaurants in the area. From top (various one-and two-star restaurants nearby) to pleasant easy for the whole family, opportunities abound. Of course with the famous Provencal specialties on the menu. Call JoJo at Marinus Concierge to visit this villa before somebody else will! +33 6 59 91 04 25 or Ab Kuijer on +31 6 3435 4895.

Traduit avec Google

Si vous vivez sous un ciel gris où chaque jour de soleil se sent comme un soulagement, que vous devriez vraiment penser à déplacer vers le Sud de la France. Bien sûr, la Riviera française n’est pas pas cher et oui, les impôts locaux pour les propriétaires de résidences secondaires augmentera en 2013, mais bon, il faut faire preuve de créativité pour créer une vie qui vaille la peine d’. Et ne pensez pas à résidence secondaire, mais en faire votre première maison! Croyez-nous, vivant sur la Côte d’Azur vous donne chaque jour une grande quantité d’énergie. Pas à cause du soleil et de la santé des fruits et légumes, mais aussi le fait et l’état d’esprit positif que vous l’avez fait! Vous avez en fait créé une vie sous le soleil La 😉 majorité du monde a trop peur de faire de grandes chances dans leur vie, mais vous n’êtes pas la majorité, non?Vous pouvez réellement les chances de votre vie et celle de vos enfants en meilleure santé, naturel, sportif et sûr. Lire cet article sur pourquoi la France est mieux pour vos enfants. Bien sûr, trouver un emploi n’est pas facile, mais ce qui est nouveau ces jours-ci? Est-ce que vous vous en tenez à ce que l’ancien bureau ou êtes-vous prêt à travailler de la maison, en ligne ou à voler sur une base régulière retour à Londres ou Manchester? Il ya quelques vols par jour à partir de l’aéroport de Nice à des prix très raisonnables. Si vous voulez faire quelque chose de précieux et inoubliable avec votre vie, viens et nous allons vous montrer quelques propriétés intéressantes qui sont à vendre. Les prix sur la Côte d’Azur ne sera jamais descendre, donc quand vous achetez en 2013, les prix ne peuvent que monter.

Peut-être que vous voulez que vos enfants aillent à l’école de Mougins international. Mougins est une ville chic avec beaucoup d’Anglais, restaurants et bars. L’Ecole Internationale est fortement recommandé et le plus proche de la villa d’est, plus le prix est. En fait, vous ne pouvez pas trouver une villa avec piscine pour moins d’un million d’euros. Eh bien, vous pourriez, mais que vous serez très proche de l’autoroute A8 et cela signifie beaucoup de bruit et de pollution. Maintenant, nous avons été pensée en dehors de la boîte et les périmètres et a constaté cette villa spacieux et élégant pour vous en 10 minutes de Mougins. Situé à Pégomas, au sommet d’une colline, vous avez une vue magnifique sur la libre Tanneron, célèbre pour son Mimosa. Et en voiture, vous êtes en face de l’école de Mougins dans les 10 minutes! La maison est conçue pour une grande famille avec un maximum de 8 lits.

Caractéristiques: 5 chambres, 3 avec une chambre double et 2 avec deux lits simples (chambre d’amis au sous-sol). La villa est proche de la fin d’un cul-de-sac et offre une vue panoramique énorme sur les collines du Tanneron. Le village est encore seulement un mile away. Il ya une belle terrasse avec une piscine à côté de la barrière de sécurité. Description Villa: Une belle, très spacieuse (250 m2) villa néo-provençale avec vue spectaculaire sur les collines du Tanneron avec son mimosa et d’eucalyptus. La villa a été entièrement rénové en 2005. Un salon spacieux avec cheminée. La cuisine spacieuse a deux côtés avec de grandes fenêtres donnant sur la terrasse à atteindre. Un (plus) avec une salle de bain chambre communicante élégant.Une chambre à coucher avec 2 lits, salle de bains et supplémentaire (lit) chambre. A l’étage deux 2-personne (enfants) chambres, fraîchement décorées chaque chambre avec une terrasse et de la climatisation. Également une salle de bains spacieuse. Magnifique jardin de 2100 m2 au calme avec différents niveaux (planté d’arbres fruitiers et oliviers), d’une piscine privée avec transats généreux. Dans le jardin et terrasses pleines d’activités pour les enfants (cabanes de jouets en bois etc) terrasse ensoleillée et ombragée avec barbecue. La piscine, équipée d’un sel electrolysefilter est protégé par une barrière de sécurité. La plage de La Bocca Cannes ou Théoule sur Mer sont à 10 minutes en voiture, Grasse (l’industrie du parfum) et de l’École Mougins sur 10 minutes. Utilisation de l’autoroute A8 30 minutes de l’aéroport de Nice et de là, vous avez également une connexion facile à tous les endroits intéressants dans la région (Saint-Tropez, Fréjus, Antibes, Nice, Monaco, etc) dans le jardin et sur la terrasse à côté de la maison, vous pouvez jouir de la paix et la tranquillité et il est souvent seulement entendre les grillons! Il ya plusieurs beaux terrains de golf et centres équestres dans les environs immédiats. Pour les galeries, l’art et les antiquités peuvent être Mougins près, Valbonne, Cannes et St Paul de Vence visites. Marineland (parc aquatique) et le château de Cagnes Haut sont également dans une demi-heure de route. Pour ceux qui aiment faire du shopping: à l’autre et de la diversité, de petite taille (intérieur) de haute couture boutiques sur la Croisette à Cannes! Restaurants gastronomiques et des vins nombreux dans la région. De haut en bas (divers à un ou deux restaurants étoilés à proximité) pour faciliter agréable pour toute la famille, les possibilités abondent. Bien sûr, avec les fameuses spécialités provençales dans le menu. Appel à JoJo Marinus concierge pour visiter cette villa avant que quelqu’un d’autre le fera! +33 6 59 91 04 25 ou Ab Kuijer sur +31 6 3435 4895.

Share This