Het verschil: ‘promesse de vente' en ‘compromis de vente’ 
Het beste aanbod, online en off-market.
Neem nu contact op +33770186203 (ook WhatsApp ) of gebruik ons persoonlijke zoekformulier

Het verschil: ‘promesse de vente’ en ‘compromis de vente’

Door in Blog met 0 Comments

Exclusief, uniek en zeer luxe appartement in Nice met zeezicht

Het verschil tussen ‘promesse de vente’ en ‘compromis de vente’ 

Gaat u binnenkort een huis kopen in Frankrijk en wie weet aan de Côte d’Azur, dan is het goed om u vooraf goed te laten informeren over het aankoopproces. Soms komt u benamingen tegen die bedrieglijk veel op elkaar lijken, maar wel degelijk iets anders betekenen. Zoals de Promesse de vente en de Compromis de vente:. Wat is het verschil tijdens de aankoop van onroerend goed in Frankrijk? Nynke Heemskerk ging op onderzoek.

Er bestaan in Frankrijk 2 verschillende voorlopige koopovereenkomsten. Een promesse de vente en een compromis de vente.

De term ‘voorlopig’ is wel bedrieglijk , omdat de koop dan – zoals in Nederland – eigenlijk al gesloten is, en alleen in bepaalde gevallen, die expliciet zijn omschreven, ontbonden kan worden is. Als je het mondeling eens bent geworden over de verkoop en de prijs, is de koop feitelijk nog niet gesloten. Er moet nog een handtekening worden gezet, ofwel het koopcontract moet worden opgesteld.

Wat is een promesse de vente?

In een promesse de vente verbindt de verkoper zich om de onroerende zaak op een afgesproken tijdstip tegen een bepaalde prijs te leveren. Het geeft de koper zekerheid dat de verkoper het pand niet aan een ander verkoopt tijdens een afgesproken periode. Met andere woorden, wanneer je als koper in een woning geïnteresseerd bent, maar je weet nog niet zeker of je de koop wilt sluiten, dan kun je het onroerend goed voor een bepaalde periode reserveren. Je kunt het vergelijken met het nemen van een optie op een huis in Nederland.

De koper heeft tien dagen bedenktijd. Als de koper, die meestal 10% van de koopsom heeft betaald voor zijn optie, na de bedenktijd afziet van de koop, is de eigenaar vrij om het huis opnieuw in de verkoop te doen. De verkoper kan de betaalde prijs van de optie weer terugstorten, maar verplicht is hij dat niet. Dit kan hij houden als een vorm van schadevergoeding omdat hij voor niets het pand uit de verkoop heeft gehaald.

Bij een promesse de vente blijft de verkoper vrij om de transactie te annuleren, zolang de koper niet van zijn optie om te kopen gebruik heeft gemaakt, maar dat kan hem duur komen te staan! Naast het verlies van de kapitaal uitkering, kan hij worden veroordeeld tot betaling van een schadevergoeding die kan oplopen tot 20% van de prijs van de woning.

Wat is een compromis de vente?

Een compromis de vente bindt beide partijen, tenzij de koper enkele ontbindende voorwaarden in deze akte heeft laten opnemen en een of meer van deze voorwaarden ook daadwerkelijk worden vervuld. Van deze overeenkomst maak je gebruik als je als koper en verkoper zeker bent van de verkoop van het onroerend goed, maar de hypotheek van de koper is bijvoorbeeld nog niet rond. In afwachting van de financiering wordt dan een voorlopig koopcontract in de vorm van een compromis de vente opgesteld.

Bij beide overeenkomsten geldt wanneer wordt ondertekend voor een periode van meer dan 18

maanden, de akte moet worden opgemaakt en ondertekend bij een notaris of gerechtsdeurwaarder. Als de periode korter is dan 18 maanden, kan het ook in de vorm van een onderhandse akte (“acte sous seing privé”) In dit laatste geval moet één exemplaar aangetekend met ontvangstbevestiging aan de koper worden toegezonden. De verkoper of de makelaar behoudt het andere exemplaar. Van een notariële akte (“acte sous la forme authentique“), wordt één exemplaar door de notaris of deurwaarder bewaard.

‘promesse de vente’ en ‘compromis de vente’

Tot slot

Na de ondertekening van een promesse de vente of een compromis de vente heeft de koper 10 dagen bedenktijd.

Een promesse de vente zie je steeds minder ( vrijwel alleen nog in Parijs en boven de Loire), omdat zo’n overeenkomst alleen de verkoper bindt en dus voor de koper niet meer dan een optie is. Het geeft de koper immers de zekerheid heeft dat de verkoper het pand niet aan een ander verkoopt tijdens een afgesproken periode.

Bedenk goed dat het bij beide overeenkomsten, dus zowel bij promesse de vente, als bij compromis de vente, om echte verbintenissen gaat, hoewel in beide wél ontsnappingsmogelijkheden in de vorm van opschortende voorwaarden kunnen zitten.

Share This