Het beste aanbod, online en off-market.
Neem nu contact op +33770186203 (ook WhatsApp ) of gebruik ons persoonlijke zoekformulier

Plus-value belasting update; misschien betaalde u wel te veel.

Door in Blog met 0 Comments

Sinds 2012 is de plus-value belasting een veel besproken onderwerp. Het betreft de heffing van belasting op de meerwaarde die wordt gerealiseerd bij verkoop van de tweede woning. Bedroeg de plus-value voor niet Frans ingezetenen tot eind 2012 19 % over een in 15 jaar af te bouwen winst, sinds begin 2013 is dit percentage verhoogd met 15,5 % over een in 30 jaar af te bouwen winst. Deze 15,5 % plus-value verhoging bestaat uit een heffing voor sociale lasten, hetgeen een storm van protesten ontketende aangezien de niet Frans ingezetene in eigen land immers ook al sociale lasten betaalt. Inmiddels heeft de Europese Commissie een procedure tegen Frankrijk aangespannen met het doel deze plus-value maatregel terug te draaien.

Mocht Frankrijk haar plus-value wetgeving onder druk van de Europese Commissie moeten aanpassen dan heeft de niet Frans ingezetene die zijn woning sinds begin 2013 heeft verkocht wellicht ten onrechte de 15,5 % uit hoofde van sociale lasten voldaan. Het is raadzaam hierop te anticiperen middels het indienen van een bezwaarschrift bij de Franse fiscus, met een verzoek tot teruggave van de teveel betaalde plus-value belasting. Dit dient te gebeuren binnen twee jaar na verkoop van de Franse woning.

In samenwerking met een Frans fiscalist uit ons netwerk kunnen wij u hierbij behulpzaam zijn. Aarzelt u niet contact met ons op te nemen over de voorwaarden op info@heeringassociates.eu

Indien uw Franse woning wordt gehouden door een SCI waarvan de oprichting dateert van vóór 2005, dan moet u goed bekijken of u de aandeelhouders van de SCI wel apart in het lokale handelsregister hebt laten registreren. Vóór 2005 bestond daar geen verplichting toe en gebeurde dit in de praktijk vaak ook niet, maar sinds een wetswijziging uit dat jaar bent u er wettelijk toe verplicht. De handelsregisters hebben tot nu toe alleen sporadisch de inschrijvingen van SCI’s geverifieerd, maar ons is inmiddels gebleken dat er steeds structureler wordt gejaagd op SCI’s die nog niet aan hun verplichtingen hebben voldaan. Dit kan uiteindelijk leiden tot het ambtshalve schrappen van de SCI uit het handelsregister met alle nare gevolgen van dien. Laat het niet zover komen! Wij kunnen u eenvoudig en snel helpen met het registreren van de aandeelhouders in het handelsregister. Neemt u daartoe snel contact op met Lammers@heeringassociates.eu

Share This