Het beste aanbod, online en off-market.
Neem nu contact op +33770186203 (ook WhatsApp ) of gebruik ons persoonlijke zoekformulier

Betaal minder plus value bij verkoop tweede huis in Frankrijk

Door in Blog met 0 Comments

Het Franse belastingsysteem is een constant wisselend doolhof van wetten, verdragen en veroordelingen met soms goed nieuws bij de uitgang. Zoals nu. Indien u een tweede woning in Frankrijk hebt verkocht, kunt u eindelijk geld ( de z.g. plus value) terugvorderen. Het Franse parlement neemt een wetsvoorstel aan om per 1 januari 2019 definitief de heffing van sociale contributies af te schaffen. 

Nu gaat dat terugvorderen van de Franse fiscus natuurlijk niet zonder slag of stoot; er liggen zelfs nog 15.000 dossiers voor u te wachten op behandeling. Dus als uw plus value dossier eindelijk aan de beurt komt, is het zaak om uw zaak goed en gedegen voor te bereiden.

Plus value: hoe zat het ook al weer?

Artikel 19 van het wetsvoorstel voor de financiering van de sociale zekerheid 2019 bepaalt dat per 1 januari 2019 er geen sociale contributies (tarief 17,2%) meer worden opgelegd aan personen die al onderworpen zijn aan de socialezekerheidsregeling van een andere Europese Unie lidstaat of Europese Economische Ruimte lidstaat of Zwitserland. 

Per 1 januari 2016 heeft Frankrijk reparatie wetgeving ingevoerd om het arrest de Ruyter te omzeilen, maar het Hof te Nancy heeft op 31 mei 2018 ook deze nieuwe wetgeving in strijd verklaard met de EU verordening. Er lopen op dit moment meer dan 3.000 procedures voor de belastingjaren 2016, 2017 en 2018. Alleen al voor het jaar 2017 bedragen de onterecht betaalde sociale contributies door niet-inwoners meer dan 285 miljoen euro. 

Plus value omlaag

Daarmee komt een definitief einde aan de onhoudbare positie van de Franse overheid om toch dubbele sociale contributies te blijven heffen terwijl het steeds over duidelijk was dat hiermee in strijd wordt gehandeld met het verbod van cumulatie van sociale zekerheidswetgevingen (EU verordening 1408/71). Kortom, goed nieuws voor Nederlanders met een tweede woning in Frankrijk. Door de wetswijziging gaat het belastingtarief voor Nederlanders die winst maken bij de verkoop van een tweede Franse woning (zgn. plus-value) van maximaal 42,2% naar 25%; een forse verbetering! 

De stapel bezwaarschriften groeit

Frankrijk werd op 26 februari 2015 veroordeeld door het Europese Hof van Justitie in het arrest in zaak C-623/13 Ministre de l’Économie et des Finances / Gérard de Ruyter en dat gaf tot gevolg een enorme stroom van bezwaarschriften. Voor de periode 2012 tot 2016 heeft de Franse belasting dienst rond de 59.000 bezwaarschriften ontvangen waarvan er 15.000 nog steeds onbehandeld zijn. 

Dien een bezwaarschrift in volgens de Franse regels

Hoe dient u een helder bezwaarschrift in tegen de onterecht betaalde sociale contributies? Mr. Albert MULDER, advocaat te Aix-en-Provence deelt met de lezers van Wonen aan de Côte d’Azur de simpele spelregels.

Wat u absoluut niet moet doen

Zelf met Google Translate een Plus value bezwaarschrift proberen te maken in uw beste Frans. Natuurlijk is het vrijwel zeker dat u recht hebt op teruggaaf als u onterecht hebt betaald. Het indienen van een bezwaarschrift in Frankrijk is wel gebonden aan strikte procedurele regels. Voldoet u niet aan deze regels dan wordt uw plus value bezwaarschrift niet-ontvankelijk verklaard en afgewezen. In veel gevallen kunt u dat in een later stadium helaas niet meer repareren. 

Een niet in Frankrijk gevestigde advocaat c.q. adviseur gebruiken. Artikel R 197-5 Livre des Procédures Fiscales bepaalt namelijk dat een niet-inwoner verplicht is om domicilie te kiezen in Frankrijk! Gebruikt u bijvoorbeeld een Nederlandse advocaat dan dreigt er de sanctie van een vormfout. 

Wat u juist wel moet doen

Na verloop van tijd treedt, zelfs in Frankrijk, verjaring op. Hebt u bijvoorbeeld uw tweede huis in 2016 verkocht en onterecht sociale contributies betaald dan moet u voor 31 december van dit jaar uw plus value bezwaarschrift indienen! Hebt u in 2017 of 2018 verkocht dan hebt u gelukkig wat meer tijd.

Schakel daarom een in Frankrijk gevestigde advocaat in. U domicilieert dan op het kantoor van deze advocaat en de overige vormvereisten zullen ook worden gerespecteerd. Albert Mulder staat voor u paraat om uw dossier op te starten!

Mr. Albert Mulder

CM-Tax

6, rue Chastel

13100 Aix-en-Provence

Direct contact via dit formulier

of 

Téléphone : 04.28.29.78.65

Share This
About The Author
Ab Kuijer

Radio-, TV- en reclamemaker, eigenaar internationaal marketingbedrijf gespecialiseerd in vastgoed. Was in Nederland o.a. betrokken bij de oprichting en promotie van Decibel, WAPS Radio en BNN. Woont sinds 2006 permanent in Zuid Frankrijk. Werd aan de Côte d'Azur de eerste Nederlandse president van de British Chamber of Commerce. Happily married met Jo. Schrijft dagelijks tweeduizend woorden. Met de internationale vastgoedportal 'Living on the Côte d'Azur' leveren Ab en Jo OudHollandsche service voor kopers van onroerend goed aan de Côte d'Azur, Parijs Portugal, Mauritius, Italië en Ibiza.